Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie wdrażania polityk równości i różnorodności

21 i 22 marca odbywała się pierwsza w Polsce konferencja całkowicie poświęcona problematyce równości i różnorodności. Międzynarodową interdyscyplinarną konferencję „Różnorodność, równość i inkluzja wspołeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju” (Community of diversity, equity and inclusion: Towards supporting well-being and sustainability) zorganizował Uniwersytet Śląski w Katowicach. Współorganizatorami byli: Województwo Śląskie, Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia oraz ING Hubs Poland. Wydarzenie odbyło się w ramach pasma Miasto – Region – Akademia obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, zostało także objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice, a specjalny udział wziął w nim UNICEF Polska.

Uczestnicy konferencji pt. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju”
Uczestnicy konferencji pt. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju”

Konferencja zgromadziła imponującą liczbę osób zainteresowanych jej tematyką: badaczek i badaczy, osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityk równościowych w uniwersytetach i instytucjach naukowych oraz w środowiskach miejskich i biznesowych, osób stanowiących wspólnotę Uniwersytetu Śląskiego, a także reprezentujących środowiska lokalne.

Celem konferencji, która nieprzypadkowo została określona jako naukowo-społeczna, była wymiana wiedzy, poglądów oraz praktyk i doświadczeń w zakresie wdrażania szeroko rozumianych polityk równości i różnorodności w różnych środowiskach akademickich i pozaakademickich, ulokowanych w zróżnicowanych kontekstach społeczno- kulturowych oraz państwowych i międzynarodowych. Jej zamierzeniem była więc nie tylko wymiana idei i wiedzy, ale także wzajemne uczenie się, uczenie się od siebie – osób jakże różnorodnych.

W konferencji wzięły udział osoby ze środowisk akademickich, biznesowych i samorządowych, a także z sektora edukacji publicznej, w tym liczne grono – ponad 50 osób – uczestniczek i uczestników z zagranicy: m.in. z Malty, Niemiec, Włoch, Cypru, Austrii, Węgier, Hiszpanii, Irlandii, Turcji, Republiki Czeskiej, Chin, Kamerunu czy Stanów Zjednoczonych. Tak różnorodne grono umożliwiło prawdziwie wieloaspektowe spojrzenie na problematykę. Wśród zagadnień poruszanych podczas wykładów, dyskusji i warsztatów znalazły się między innymi kwestie, takie jak: rozumienie pojęcia różnorodności w zależności od przyjętej perspektywy, płeć i inne profile indywidualne i grupowe jako obszar różnorodności, intersekcjonalność w refleksji, badaniach i działaniach równościowych oraz inkluzywnych, problemy wdrażania polityk równościowych w różnych środowiskach oraz sposoby przezwyciężania trudności w kontekście rozwijania i zapewniania dobrostanu różnym grupom społecznym, badania naukowe, diagnozy, monitoring oraz ewaluacja, bezpieczeństwo i problemy interwencji wobec naruszeń zasad równościowych, znaczenie języka inkluzywnego oraz problemy jego stosowania w praktyce, a także edukacja na rzecz równości i poszanowania różnorodności. Szczegółowy program konferencji i relacja z jej przebiegu dostępne są na stronie: www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/konferencja-dei.

Istotnym elementem i celem konferencji była ponadto prezentacja projektu międzynarodowego GEPARD (Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity) oraz jego finalnych rezultatów w postaci interaktywnej platformy (gepard-project.eu) zawierającej: Uniwersalny plan równości płci jako narzędzie umożliwiające tworzenie i doskonalenie planów równości płci, przewodnik metodologiczny do prowadzenia badań diagnozujących i ewaluujących polityki równości, zestaw materiałów edukacyjnych oraz scenariusze zajęć dydaktycznych.

Prof. dr hab. Ewa Jarosz
Prof. dr hab. Ewa Jarosz

Wagę wydarzenia zaakcentowały w swoich wystąpieniach czołowe dla tematu równości i różnorodności postaci międzynarodowej i krajowej sceny politycznej: komisarz europejska ds. równości Helen Dalli, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, ministra ds. równości Katarzyna Kotula czy międzynarodowa ekspertka i doradczyni UE ds. sytuacji kobiet w nauce i badaniach Marcela Linkova. Konferencja zgromadziła także prorektorki i prorektorów uczelni odpowiedzialnych za realizację polityk równości reprezentujących różne kraje – m.in. Hiszpanię, Maltę, Niemcy, Cypr czy Republikę Czeską. Uczestniczyły w niej również czołowe postaci świata naukowego badające problemy równości i różnorodności: maltańskie badaczki problematyki gender i diversity: Jos- Ann Cutajar oraz Maureen Cole z Malty, Carmen Casas Vives z Hiszpanii, Caitrionę NiLaorie z Irlandii oraz polskie badaczki problematyki równości i różnorodności. Łącznie ponad 40 badaczek i badaczy oraz osób zarządzających wdrażaniem polityk równości w różnych środowiskach brało udział w dyskusjach panelowych, wygłaszało prelekcje lub prowadziło warsztaty.

Na wydarzenie przybyło około 600 uczestniczek i uczestników, jej zasięg należy jednak oceniać jako znacznie szerszy. Dzięki temu, że była transmitowana na żywo oraz została zarejestrowana, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Dowodem sukcesu są także entuzjastyczne komentarze w mediach społecznościowych ze strony osób uczestniczących w wydarzeniu.

Pierwsza w Polsce konferencja naukowa w 100 proc. poświęcona różnorodności, równości i inkluzji na uczelniach. O metodologii badań i działań, odpowiedzialności, etyce, profesjonalizmie, zagrożeniu wypaleniem w sytuacji, gdy zajmujesz się tematem, który dotyczy niesprawiedliwości, naruszeń, przemocy, uznawany jest za trudny, kontrowersyjny lub po prostu jest tabu. Gdy stajesz po stronie osób słabszych lub niewidocznych w systemie. Gdy demaskujesz nadużycia.

Ta konferencja była też o sile wspólnych wartości, emancypacji i nadziei.

Co za społeczność się tu zebrała!!! Ludzie, którzy każdego dnia na wiele sposobów, w wielu rolach, budują często od zera struktury i praktyki bezpieczeństwa i różności na uczelniach.

Ile perspektyw, badań, działań, doświadczeń, dobrych rozwiązań!

Ile otwartości, empatii, odwagi! Jaka moc!

Iwona Chmura-Rutkowska (FB)

Niezwykła gościnność prof. Ewy Jarosz i zespołu, wiedza, doświadczenie, współpraca i wspólna wspaniała energia (prezentacje, debaty, warsztaty, dyskusje i to, co łączy i daje siłę – poczucie wspólnoty....). Dziękuję za cudowny czas : ) niesamowite doświadczenie :) tyle osób zaangażowanych w działania na rzecz równości #sexual harassment – prevention and intervention

Katarzyna Waszyńska (FB)

Moja wizja przyszłości to wizja połączonego świata, w którym współdziałają biznes, edukacja, sport, sztuka, samorządy, NGO i rodziny. Tylko w takim ekosystemie może się spełnić mój ideał „ludzi równych, choć różnych”. Miałam wczoraj wielką przyjemność wystąpić gościnnie na Międzynarodowej Konferencji Community of Diversity, Equity and Inclusion: Towards Supporting Well-being and Sustainability zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i dedykowanej praktykom i wyzwaniom różnorodności, równości i inkluzji.

Dziękuję prof. Ewie Jarosz za zaproszenie i urzeczywistnienie pierwszej w Polsce konferencji poświęconej różnorodności, równości i inkluzji na uczelniach.

W moich wystąpieniach dzieliłam się trudnymi doświadczeniami mojej rodziny, z których robię alchemiczny nawóz, na którym wyrośnie magiczny ogród.

Lidia Nwolisa (FB)

Wspaniała konferencja i spotkanie ze wspaniałymi osobami. Magdalena Półtorak, Ewa Jarosz, Dominika Bek dziękuję za zaproszenie i gratuluję!!!

Katarzyna Sękowska-Kozłowska (FB)

Konferencji towarzyszyła sesja posterowa prezentująca rezultaty badań prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w ramach dwóch rozstrzygniętych edycji konkursu „Swoboda badań”, a dotyczących kwestii równości i różnorodności. Istotnym elementem przedsięwzięcia były także: wystawa prac fotograficznych na temat dobrostanu kobiet ze środowiska akademickiego oraz dwie wystawy prac artystycznych z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ.

Ważną częścią konferencji były również bloki warsztatowe kierowane do szerokiego grona uczestniczek i uczestników (m.in. do osób studiujących, osób uczestniczących w konferencji, dzieci i młodzieży ze śląskich szkół, seniorów i seniorek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ). Wszystkie zajęcia i panele dotyczyły kwestii równościowych, walki ze stereotypami oraz wzajemnego szacunku.

Zarówno znaczenie podejmowanej tematyki, jak również bardzo bogaty program konferencji sprawiły, że wydarzenie to, jako pierwsza w Polsce konferencja kompleksowo skupiona na problematyce równości i różnorodności, odbiło się szerokim echem w kraju i za granicą.

Autorzy: Ewa Jarosz
Fotografie: Tomek Grząślewicz, Barbara Jendrzejczyk