Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2022. Vol. 8 (1): Nomos – Ethos – Oikonomia. In Memory of Professor Józef Tischner. Ed. in Chief Andrzej Pastwa

„Philosophy and Canon Law” 2022. Vol. 8 (2): Nomos – Ethos – Oikonomia. In Memory of Professor Remigiusz Sobański. Ed. in Chief Andrzej Pastwa

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2022. T. 13. Red. Paweł Ćwikła, Krzysztof Łęcki

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2022. No 2 (22): Verdades con minúscula. Confrontaciones con la realidad en la narrativa contemporánea. Coordinación Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Guillermo Sánchez Ungidos

PRAWO. Marek Suska: Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego

Sławomir Piekarczyk, Sławomir Tkacz: Wykładnia autentyczna w świetle nauki o wykładni prawa

PEDAGOGIKA. Karina Leksy: Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Maciej Fic: „Rzecznik historii rewolucyjnej”. Henryka Rechowicza (1924–2004) życie publiczne i naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Szkaradnik: Poszukiwacz sensu wśród strzępków historii. Wokół „Z. Po-wieści” Mieczysława Porębskiego

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Mariusz Jochemczyk, Józef Olejniczak, Miłosz Piotrowiak: Myśleć Kafką. Teksty i konteksty (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720-1104)

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Andrzej Charciarek: Polskie i czeskie napisy publiczne. Stylistyka i pragmatyka

STUDIA O KULTURZE. Justyna Hanna Budzik: Polski film i fotografia nowego wieku na tle kultury wizualnej. Widma, antropocienie, sztandary

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2023. Nr 1 (5)

„Folia Philosophica” 2022. Vol. 47

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (1)

„Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9)

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 34

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 35

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 1 (21)

„Wortfolge. Szyk słów” 2023. Nr 7

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2023. T. 4 (21)