Kronika UŚ

Konferencja programowa „Ku nowej polonistyce”

17 i 18 kwietnia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywała się Konferencja programowa „Ku nowej polonistyce”. Wiodącym tematem dwudniowego spotkania był merytoryczny i organizacyjny namysł nad umiejscowieniem nowo powstałej dyscypliny naukowej (o którą ubiegało się środowisko naukowe od lat) – polonistyki. Wydarzenie odbyło się pod patronatem trzech uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas paneli dyskusyjnych goście dyskutowali nad rozwiązaniami, stanowiącymi podstawę rekomendacji dla zespołów opracowujących szczegółowe reguły i warunki funkcjonowania dyscyplin w systemie polskiej nauki. Konferencja stanowiła także okazję do wymiany pomysłów i poglądów, jak również dzielenia się obawami związanymi z wprowadzeniem polonistyki jako dyscypliny naukowej.

UŚ z nagrodą specjalną za innowacyjność w regionie

Uniwersytet Śląski w Katowicach został laureatem tegorocznej nagrody specjalnej Orły „Wprost” 2023 województwa śląskiego w kategorii innowacyjni w regionie. Wyróżnienie stanowi formę uhonorowania firm, instytucji, samorządów oraz osób, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Przyznawane jest przez tygodnik „Wprost” we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (partner honorowy), a także Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (partner instytucjonalny). Nagrody za wkład w rozwój województwa śląskiego zostały wręczone 21 kwietnia 2023 roku podczas uroczystości, która odbyła się w Bielsku-Białej. Podczas gali statuetkę w imieniu rektora odebrał zastępca kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Dariusz Laska.

Prof. Dagmara Drzazga laureatką Nagrody im. Wojciecha Korfantego

23 kwietnia w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu odbyła się uroczystość, podczas której wręczono Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Statuetki mają symbolizować uznanie dla wybitnych osiągnięć na rzecz Śląska oraz jego społeczności. Jedną z laureatek jest dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ, wykładowczyni Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Nagrody przyznawane są przez Związek Górnośląski, mogą je otrzymać – tylko raz – osoby i instytucje mające szczególne zasługi dla Śląska. Plebiscyt organizowany jest od 1993 roku.

Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Od 24 do 26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy. Była to już piętnasta edycja tej największej imprezy biznesowej w Europie centralnej. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wymienić doświadczenia w gronie ekspertów, praktyków i decydentów. W programie znalazły się liczne debaty, prezentacje i spotkania, również z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach kongresu wręczono tytuły „Promotora Polski”. Jednym z laureatów został rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wyróżnieniem tym są honorowane osoby, które poprzez swoje dokonania i zaangażowanie na polu kulturalnym, naukowym lub biznesowym przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju

Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu było Europejskie Forum Młodych Liderów, w którym udział wzięło 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni. Partnerem instytucjonalnym forum był Uniwersytet Śląski w Katowicach. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym dostępne było także stoisko Europejskiego Miasta Nauki przygotowane przez Uniwersytet Śląski.

Wydarzenia w ramach Transform4Europe

Od 24 do 28 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Śląskim odbywał się T4EU Week, Festiwal Kultury Europejskiej oraz PhD Conference. Była to kolejna edycja wydarzeń w ramach uniwersytetu europejskiego Transform4Europe, w których wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy wszystkich uczelni sojuszu. Dla gości z zagranicy zorganizowano piknik integracyjny T4EU, z kolei dzień później w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach miał miejsce Koncert Galowy Festiwalu Kultury Europejskiej T4EU. Podczas uroczystości zaprezentowany został hymn Transform4Europe, którego kompozytorem jest dr Adrian Robak, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Wystąpili ponadto liczni artyści z Polski oraz krajów wchodzących w skład sojuszu T4EU.

Przy UŚ powstanie Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii

Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii jest kolejną dużą inwestycją realizowaną przez Uniwersytet Śląski. Podczas briefingu prasowego, który odbył się 25 kwietnia 2023 roku w rektoracie uczelni, przedstawiono założenia i wizualizacje nowego projektu.

Sześciokondygnacyjna siedziba centrum powstanie na terenie katowickiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Moniuszki i będzie jednym z najnowocześniejszych budynków uczelni. Celem jest stworzenie nowoczesnego miejsca dla pracowników naukowych i studentów, którzy otrzymają możliwość korzystania z doskonale wyposażonych laboratoriów, a także rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki, zniwelowanie skutków działalności przemysłowej oraz przeprowadzanej transformacji energetycznej w regionie. Zakończenie projektowania budynku Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii zaplanowane jest na drugi kwartał 2024 roku, a oddanie budynku nastąpi w 2027 roku. Siedzibę centrum zaprojektował architekt Aleksander Mirek z firmy KONTRAPUNKT architektura. Obiekt stanie się integralną częścią miasta, przeznaczoną dla wszystkich mieszkańców – na dachu powstanie ogólnodostępny ogród, a wokół siedziby posadzone zostaną drzewa owocowe.

Ranking najlepszych pracodawców w Polsce według magazynu „Forbes”

Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął pierwsze miejsce w kategorii szkolnictwo i badania naukowe w opracowanym przez magazyn „Forbes” rankingu najlepszych pracodawców w Polsce (Poland’s Best Employers 2023). Nasza uczelnia została sklasyfikowana na 51. miejscu w zestawieniu 300 firm i instytucji wybranych spośród 1900 pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób. Podstawą przygotowania rankingu były indywidualne rozmowy prowadzone przez analityków z pracownikami firm i instytucji. Respondenci ankiet przedstawiali swoje opinie w siedmiu obszarach: wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, relacje pomiędzy pracownikami, płaca, zrównoważony rozwój, obciążenie pracą, warunki pracy i sprzęt.

Prof. Janusz Janeczek przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

8 maja prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki powołał na nową kadencję członków Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Prof. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk Przyrodniczych po raz trzeci został powołany na przewodniczącego Rady. Naukowiec jest geologiem, specjalistą w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów. Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Rada może ponadto samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

XX Węgiel Film Festival

Od 10 do 13 maja odbywała się XX edycja międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych Węgiel Film Festival. Od 20 lat inicjatywa jest cyklicznie podejmowana przez studentów produkcji filmowej i telewizyjnej Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ideą festiwalu jest prezentacja twórczości studenckiej.

Nagrodę specjalną za najlepszy film polski otrzymał film Skowyt reżyserii Bartosza Brzezińskiego z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Gruby melon, którego twórczynią jest Kinga Pudełek, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia. Nagrodę za najlepszy film dokumentalny oraz nagrodę publiczności przyznano Jakubowi Gomółce, studentowi Szkoły Filmowej w Łodzi, za film Ojciec i syn. Days without został doceniony w kategorii najlepszy film fabularny. Jego reżyserem był Ívar Erik Yeoman – scenarzysta/reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych z Islandii.

Oprócz pokazów filmów podczas festiwalu odbywały się warsztaty reżysersko- operatorskie, operatorskie oraz animacji, konsultacje dla kandydatów do katowickiej filmówki, wernisaż fotografii studentów, wykłady, a także liczne spotkania z twórcami filmowymi.