Studenci i absolwenci zachęcają do studiowania na UŚ

Uniwersytet Śląski? Sama przyjemność!

Krzysztof Helisz

Student II roku politologii
(specjalność dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
na Wydziale Nauk Społecznych

Studiowanie na Uniwersytecie Śląskim najlepiej opisują słowa Kurta Vonnegut’a: „Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi”. Dzięki działalności w Samorządzie Studenckim oraz w Studenckim Radiu Egida zdobyłem nowe doświadczenia, które pomogły mi doskonalić swoje umiejętności.

Najlepiej wspominam pracę związaną z organizowaniem Festiwalu Nauki. Takie wydarzenia kulturalne są dla studentów okazją do zaprezentowania własnych pasji, zainteresowań oraz kreatywnych pomysłów. Praca przy organizacji Festiwalu była dla mnie zastrzykiem pozytywnej energii oraz inspiracją do dalszych działań. Studia na Uniwersytecie Śląskim to sama przyjemność!

Marta Kołodziej

Studentka II roku filologii: język rosyjski – program
tłumaczeniowy oraz I roku filologii rosyjskiej – program
nauczycielski z językiem niemieckim

Uniwersytet Śląski daje mi jednocześnie możliwość dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich zainteresowań. Dzięki uzyskaniu wyższego wykształcenia mam szanse na lepszy początek kariery zawodowej. Takie programy jak Erasmus dają możliwość wyjazdu na studia za granicę, poznawania kultur innych narodów, doskonalenia umiejętności językowych oraz zwiedzenia ciekawych miejsc na całym świecie. Uważam, że decyzja podjęcia studiów na Uniwersytecie Śląskim była najlepszą inwestycją w mój rozwój.

Anna Krasucka

Studentka I roku studiów uzupełniających
na specjalności filologia angielska

Dawniej często słyszałam od starszych i bardziej doświadczonych ludzi, że studia są najpiękniejszym okresem w życiu; czasem zabawy i radości, pozbawionym większych trosk. Studia na Uniwersytecie Śląskim, oprócz wybranej wiedzy kierunkowej, oferują nieskończenie wiele możliwości rozwoju oraz kształcenia się. Można do nich zaliczyć programy wymiany krajowej (Most) oraz międzynarodowej (LLP Erasmus), a także możliwość działalności w kołach naukowych oraz wielu organizacjach studenckich. Wybrany przeze mnie kierunek przerósł moje oczekiwania i zamienił stereotypowe „kucie” w czas fascynujących odkryć i kreatywnego poznawania lektur. W ciągu ostatnich lat Uniwersytet nauczył mnie, jak oraz gdzie szukać informacji, które pozwalają, choć odrobinę lepiej, zrozumieć otaczający mnie świat. Bardzo istotną kwestią, związaną z życiem studenckim, są niepowtarzalni ludzie, których miałam przyjemność poznać i spędzać z nimi czas. Dzięki tym przyjaźniom studia rzeczywiście stały się dla mnie najpiękniejszym okresem w życiu. Ten wspaniały czas studiowania mógłby trwać wiecznie.

Tomasz Burdzik

Student III roku Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Uniwersytet jest miejscem szczególnym – przygotowuje do życia zawodowego, wyposażając absolwenta w wiedzę wykorzystywaną w pracy, a także kształtuje osobowość. Poprzez kontakt z dziełami nauki i kultury, możemy odkryć Prawdę o człowieku, znaleźć punkt odniesienia względem rzeczywistości i konfrontować swoje poglądy. Dzięki Międzywydziałowym Indywidualnym Studiom Humanistycznym mam możliwość spojrzenia na nurtujące mnie problemy z różnych perspektyw, dzięki czemu późniejsze wnioski są pełniejsze, „wielowymiarowe”. Interesuje mnie oddziaływanie norm prawnych na społeczeństwo; studiując prawo rozumiem ich konstrukcję, socjologię – nastawienie społeczeństwa, psychologię – sposób przeżywania prawa przez jednostkę. Kontakt z wykładowcami reprezentującymi różne dziedziny oraz poglądy zachęca do nieustannych poszukiwań; przyjaźnie studenckie czynią Uczelnię miejscem, gdzie mile mija czas. Studia międzywydziałowe są niepowtarzalną szansą na odbycie podróży po świecie humanistyki pod opieką Mistrza-Tutora (opiekuna naukowego), szansą na poznanie Innego, a przede wszystkim samego siebie. Audaces fortuna iuvat! – będąc szczęśliwym MISHowcem potwierdzam te słowa.

Agata Kondrat

Absolwentka biotechnologii
na Wydziale Biologii
i Ochrony Środowiska

Bardzo się cieszę, że ukończyłam kierunek biotechnologia na Wydziale BiOŚ. Zdobyta na studiach wiedza dała mi szerokie spojrzenie na nauki biologiczne i duże możliwości przy poszukiwaniu pracy. Z jednej strony kierunek zaspokoił moje zainteresowania nauką genetyki i biologii molekularnej, a z drugiej strony zdobyłam wiedzę z zakresu biochemii i mikrobiologii, która jest mi niezbędna do pracy w branży spożywczej.

Maciej Byczyński

Student II roku studiów
uzupełniających na kierunku
informatyka na Wydziale
Informatyki i Nauki o Materiałach

Niezależnie od uczelni, wszystko zależy od nas. Studiowanie wyznacza wiele ścieżek, ale to my sami musimy zadecydować, którą z nich wybrać i jak przejść. Uniwersytet Śląski otworzył przede mną wiele drzwi oraz dał mnóstwo możliwości, a ja starałem się skorzystać z każdej szansy. Podoba mi się to, że ludzie, których tu poznałem, okazali się otwartymi na nowe pomysły, studenci są wspierani przy realizacji różnych projektów oraz silnie współpracuje się z sektorem prywatnym. To wszystko zdecydowało, że podczas studiów osiągnąłem wiele sukcesów, mogłem też liczyć na interesujące szkolenia oraz pomoc. Studia to także zawieranie przyjaźni, wierzę, że w moim przypadku będą to przyjaźnie na całe życie.

Katarzyna Sala

Absolwentka biotechnologii
na Wydziale Biologii
i Ochrony Środowiska

Studia, biotechnologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, ukończyłam we wrześniu 2010 r. Pamiętam, że na początku było mi ciężko, przedmioty wydawały się nie mieć związku z fascynującą biotechnologią, o której wiele mówiono w telewizji i pisano w prasie. Jednakże, na drugim roku, zaczęło się „przejaśniać”. Teraz, z perspektywy czasu wiem, że wszystko, czego nas uczono było ze sobą powiązane i dało absolwentom wszechstronną wiedzę. Myślę, że najcenniejsze dla mnie są przyjaźnie, które nawiązałam podczas długich okienek między zajęciami. Sama biotechnologia okazała się na tyle fascynująca, że zamierzam dalej działać na tym polu.

Magdalena Urbanowicz

Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku
socjologia reklamy i komunikacji społecznej i studentka V roku
jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia
ogólna na Wydziale Nauk Społecznych

Z perspektywy jednego zakończonego etapu (obroniony licencjat) i kończącego się drugiego mogę powiedzieć, że studia były dla mnie nie tylko okresem zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim możliwością nawiązywania kontaktów, dzięki którym mogłam swoją wiedzę sprawdzać w praktyce. Uważam, że studia dają szansę, którą należy wykorzystać, a zdobytą wiedzę odpowiednio zainwestować, robić coś więcej, niż zakłada program. Przez okres 5 lat brałam udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, wykładach, współpracowałam z samorządem studenckim, kołem naukowym, zwracałam uwagę na dobór miejsca, w którym odbywałam praktyki. Każdy może zaleźć coś ciekawego dla siebie, gdzie może realizować swoje zainteresowania, pasję, po prostu rozwijać się.