Wydanie Wydanie specjalne luty 2011

Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego, jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej.

Ryszard Kapuściński

Dobry reportaż powstaje z zadziwienia i zachwytu światem bądź przerażenia, ale nigdy nie jest obojętny. Gatunek ten, mimo iż zbudowany na solidnych podstawach, skonstruowanych przez tak wielkich pisarzy, publicystów, reporterów, jak: Melchior Wańkowicz, Lucjan Wolanowski, Janusz Wolniewicz czy Ryszard Kapuściński, jest dziś wymierający. Słowo zostało zastąpione obrazem i dźwiękiem. Dlatego chcieliśmy poruszyć wrażliwość młodych ludzi, przekonać ich, że warto marzyć, warto sięgać dalej, wyżej i głębiej, warto być ciekawym życia. Warto także pokazywać innym nasz świat.

Konkurs skierowaliśmy do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac była dowolna, jednak musiały spełniać kryteria gatunkowe, jakie wyznacza dziennikarska forma reportażu. Ponadto za motto konkursu wybraliśmy, przytoczone wyżej, słowa Ryszarda Kapuścińskiego.

Przewodniczącą jury konkursowego została wybrana prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą. Wraz z nią w gremium oceniającym zasiedli: prof. UŚ dr hab. Barbara Gutkowska, dr hab. Artur Rejter i prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ; dr hab. Zbigniew Oniszczuk, dr Tomasz Słupik i dr Anna Mielczarek z Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz dr Agnieszka Sikora z „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

Do redakcji gazety napłynęło około 50 prac z Polski i zagranicy, 16 z nich zostało dopuszczonych do części finałowej. Członkowie jury nagrodzili sześciu najlepszych autorów oraz przyznali Grand Prix konkursu.

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości, która odbyła się 4 listopada 2010 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gościem specjalnym imprezy był Jasiek Mela, polski polarnik i podróżnik, który opowiadał o swoich wyprawach, przełamywaniu barier oraz najnowszych projektach realizowanych wraz z Fundacją „Poza Horyzonty”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, burmistrz miasta Ustronia Ireneusz Szarzec, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. Patronat medialny objęli: „Polska. Dziennik Zachodni”, dwutygodnik edukacyjny „Cogito” oraz TVP Katowice. Organizatorem konkursu była „Gazeta Uniwersytecka UŚ”.

Nagrodzeni w kategorii „uczeń”:

I miejsce – Katarzyna Żołnierczyk „Transatlantykiem po Zandce”, II LO w Zabrzu, klasa II b, nauczyciel prowadzący: Cecylia Góra; II miejsce - Katarzyna Niedurny „Dlaczego kamienie?”, III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, klasa III a; III miejsce - Magdalena Derdończyk „Bez pożegnania”, XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, klasa II D, nauczyciel prowadzący: Sławomira Wójcik.

Nagrodzeni w kategorii „student”:

I miejsce - Anna Ginał „Niewidzialni”, Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (II rok); II miejsce – Natalia Łabuz „Nosicielka”, Uniwersytet Jagielloński, filologia polska (III rok) i dziennikarstwo (II rok); III miejsce - Justyna Skrzekut „Cichaj córcia”, Uniwersytet Jagielloński, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I rok).

Grand Prix

Katarzyna Żołnierczyk „Transatlantykiem po Zandce”, II LO w Zabrzu, klasa II b, nauczyciel prowadzący: Cecylia Góra.