TYDZIEŃ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Od 5 do 10 maja w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Tydzień z Unią Europejską. Impreza organizowana jest przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy współpracy Biura Promocji i Karier UŚ w ramach działań podejmowanych w okresie poprzedzającym referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Konsultanci z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 będą udzielali informacji dotyczących min. Unii Europejskiej, przyszłości Polski w UE, polityki unijnej wobec poszczególnych grup społecznych. Na specjalnie przygotowanych stoiskach będzie można otrzymać ulotki, foldery i inne materiały informacyjne. W piątek 9 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie odbędzie się szereg wykładów otwartych, po których o godz. 13.00 rozpocznie się otwarta debata europejska.

"Tydzień z Unią Europejską" adresowany jest głównie do studentów i pracowników uczelni, ale również do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Program

5-10 maja 2003 r. godz. 9.30 - 14.00
Stoiska informacyjne - Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 12, Katowice (parter budynku)

Podstawowe informacje i materiały o Unii Europejskiej
i przyszłości Polski w UE, o polityce unijnej wobec poszczególnych grup społecznych

9 maja 2003 r. godz. 9.00 - 14.00
Wykłady otwarte - Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 12, Katowice (Aula im. K. Lepszego)

Godz. 9.00 Integracja europejska, warunki członkostwa Polski w UE.
Prowadzenie: Wojciech Mąsior,
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach

Godz. 9.45 Edukacja europejska - możliwości korzystania z europejskich programów edukacyjnych, staży i praktyk wymiennych przez studentów. Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego po akcesji do Unii Europejskiej.
Prowadzenie: Mariusz Jankowski
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
Biuro Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego

Godz. 10.30 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej - obecnie i po akcesji do UE. Praca dla Polaków w instytucjach Unii Europejskiej - zasady zatrudniania pracowników, regulacje prawne, wymagania wobec kandydatów.
Prowadzenie: Izabela Milewska
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego

Godz. 11.15 Waluta Euro - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki i Polaków.
Prowadzenie: Izabela Milewska
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
NBP Oddział Regionalny Katowice

Godz. 12.00 Przyszłość Polski poza Unią Europejską.
Prowadzenie: Wojciech Mąsior,
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

9 maja 2003 r. godz. 13.00
Otwarta debata europejska - Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 12, Katowice (Aula im. K. Lepszego)

    Tezy do debaty:
  1. Jakie szanse i korzyści daje Unia Europejska młodym Polakom na rynku edukacji i pracy?
  2. Czy społeczeństwo polskie pozytywnie odczuje skutki wejścia Polski do UE w życiu codziennym?
  3. Czy wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje dynamiczny rozwój polskiej gospodarki?
  4. Czy możliwość odwoływania się polskich obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływa na lepsze funkcjonowanie prawa w naszym kraju?
  5. Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje zanik naszej tożsamości narodowej, kultury, obyczajów i tradycji?