Koło Euroentuzjastów

Naukowe Koło Integracji Europejskiej rozpoczęło

Logo Naukowego Koła Integracji Euri\opejskiej
działalność w 1990 roku. Obecnie opiekunem Koła jest dr hab. prof. UŚ Joachim Liszka z Zakładu Teorii Polityki i Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). Zrzeszamy 39 studentów różnych kierunków i specjalizacji, co umożliwia nam szeroką wymianę poglądów, rozwijanie zainteresowań i podejmowanie prac badawczych.

Współpracujemy z innymi studenckimi kołami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Otrzymujemy również wsparcie od instytucji pozaakademickich, takich jak: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Europejskie Centrum Współpracy i Rozwoju, Dom Europejski Ustroń/Nakło Śląskie, który tworzy między innymi Międzynarodową Federację Domów Europejskich. Aktywnie współpracujemy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Katowice, nawiązaliśmy kontakty z Fundacją - Edukacja dla Demokracji.

Dotychczas NKIE uczestniczyło w realizacji dwóch międzynarodowych konferencji ("National Minorities - from racism to tolerance" w 1997 roku i "Hunting for man" w 2000, współorganizatorem było Europejskie Forum Studentów).

Aktywnie promujemy wiedzę dotyczącą procesów integracji europejskiej wśród studentów i młodzieży szkół średnich. Organizujemy debaty i konferencje, na które zapraszamy znakomitości sceny politycznej i naukowej, tak by można było uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania i wyjaśnienia zjawisk politycznych, gospodarczych dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W ubiegłym roku zaprosiliśmy studentów do udziału w dyskusji " Czy europejskość zagraża polskości" moderowanej przez Adama Szostkiewicza.

Zorganizowaliśmy konferencje "Mniejszość Żydowska w Polsce", nad którą patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Młodzieży akademickiej zaproponowaliśmy uczestnictwo w pierwszym studenckim referendum, dotyczącym akcesji Polski do UE i międzynarodowej konferencji "Studenckie Dni o Europie". Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z J. Tymochowiczem, który przybliżył studentom tematykę marketingu politycznego i sposobów kreowania wizerunku polityków.

Członkowie Koła poszerzają swoją wiedzę także poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, między innymi: "Jak napisać projekt" (2003) i " Europe of Regions and enlargement of the UE", a także na Spotkaniach Europejskich. NKIE wydaje również "Zeszyty Naukowe", w których można znaleźć publikacje osób w nim zrzeszonych, którzy w ten sposób chcą aktywnie kształtować wizerunek Koła.

Wraz z Europejskim Forum Studentów organizowaliśmy Debatę Europejską, dzięki której studenci zapoznali się z głównymi wyzwaniami jakie stoją przed UE. Realizujemy również we współpracy z Młodymi Demokratami projekt " Maraton Europejski".

Podjęliśmy również inicjatywę promocji debaty, jaka rozpoczęła się już na stronie internetowej www.blida.pl. Zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami i zapraszamy do współpracy i aktywnego uczestnictwa w różnorodnych inicjatywach podejmowanych przez środowiska akademickie.

Kontakt: Naukowe Koło Integracji Europejskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice