Apel Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Uczelnie polskie od wieków należą do wspólnoty europejskiej i są kontynuatorem najlepszych tradycji uniwersyteckich, wśród których jest zabieranie głosu w kwestiach dla społeczeństwa najżywotniejszych. Dlatego zwracamy się do studentów i pracowników wyższych uczelni z apelem o udział w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niech każdy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem zabierze głos w sprawie tak niezwykle istotnej dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Prof. dr hab. Tadeusz Wilczok
Prezydent RKR UA
Rektor Śląskiej Akademii Medycznej
Prof. dr hab. Inż. Henryk Dyja
Rektor Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. Janusz Janeczek
Wiceprezydent RKR UA
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Marek Trombski
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński
Sekretarz RKR UA
Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Piotr Wach
Rektor Politechniki Opolskiej
Prof. Eugeniusz Knapik
Rektor Akademii Muzycznej
w Katowicach
Prof. dr hab. Florian Kuźnik
Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Prof. Michał Kliś
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach
Ks. Józef Kupny
Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach
Prof. dr hab. Józef Musielok
Rektor Uniwersytetu Opolskiego
O. dr Tacjan Wójciak
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach
Prof. dr hab. Wiesław Pilis
Rektor Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach
prof. dr hab. Zbigniew Śmieszek
Przewdoniczący Rady Głównej Jednostek Rozwojowo-Badawczych
Prof. dr hab. Janusz Berdowski
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie
prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Honorowy Prezydent RKR UA