Z PERSPEKTYWY 30 LAT

Wydawnictwo nasze jako integralna jednostka Uniwersytetu Śląskiego obchodzi w bieżącym roku akademickim skromny -- w porównaniu z niektórymi oficynami wydawniczymi -- jubileusz 30lecia. Wydarzenie to skłania do zadumy, budzi refleksje, nasuwa wspomnienia, zmusza do podsumowania dokonań -- osiągnięć, ale i niedociągnięć, a jednocześnie pozwala wybiec w przyszłość.

Przeszłość nie może nam zasłaniać widzenia przemian teraźniejszości,
ale teraźniejszość nie może nam wypaczać widzenia prawdy przeszłości. *

M. D ą b r o w s k a: Aforyzmy: Warszawa 1989