Produkcja wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968-1997

Lata Prace naukowe Podręczniki, skrypty Wydawnictwa informacyjne Ogółem
liczba tytułów ark. wyd. nakład (egz. ) liczba tytułów ark. wyd. nakład (egz. ) liczba tytułów ark. wyd. nakład (egz. ) liczba tytułów ark. wyd. nakład (egz. )
1968-1975* 104 1. 067, 28 45. 313 140 1. 512, 19 177. 954 23 169, 05 16. 850 267 2. 748, 52 240. 117
1976-1997 1. 637 20585, 93 739843 422 5740, 94 470175 147 921, 37 124960 2206 27248, 24 1334978
Razem 1968-1997 1741 21653, 21 785156 562 7253, 13 648129 170 1090, 42 141810 2473 29996, 76 1575095

*Od dnia 1 września 1975 r. Dział Wydawniczy został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.