Zespół Wydawnictwa

Zespół Wydawnictwa

"Wydawnictwa redaktorem stoją" - to przekonanie profesjonalistów, którzy swoje życie zawodowe poświęcili edytorstwu. Jaki bowiem reprezentowałyby one poziom bez doświadczonego, kompetentnego zespołu redakcyjnego?

Wobec braku możliwości pozyskania do pracy fachowców ze stażem, zarówno w początkowych latach, jak i późniejszych, nowo zatrudniani absolwenci studiów uniwersyteckich byli przysposabiani do zawodu w Wydawnictwie we własnym zakresie w ramach szkoleń zbiorowych i indywidualnych. Zróżnicowana tematyka publikacji narzuciła konieczność specjalizacji redaktorów w kilku określonych dyscyplinach nauki. Stąd też po utworzeniu we wrześniu 1975 r. trzech redakcji merytorycznych szkolenia miały już ściśle sprofilowany charakter.

Niestety, bardzo często zdarzało się, że redaktorzy, którzy zostali wyszkoleni w naszym Wydawnictwie i tu zdobyli doświadczenie zawodowe, odchodzili do innych oficyn lub instytucji oferujących znacznie wyższe uposażenie. Stawaliśmy wówczas przed poważnym problemem kadrowym - organizowania zespołu niemal od podstaw. Bywało również tak, że rozstawaliśmy się z redaktorami nie spełniającymi wysokich wymagań, jakie im stawiano. Największą fluktuację kadry redakcyjnej odnotowano w latach 1983-1987, kiedy to odeszło z Wydawnictwa około 50 % osób. Najwytrwalsi, najbardziej doświadczeni pozostali, i to właśnie oni stanowią trzon zespołu.

Obecnie Wydawnictwo zatrudnia: 7 redaktorów, 2 kierowników Redakcji (Humanistycznej i Informacyjnej), sekretarza oraz redaktora technicznego i 3 korektorów (w tym jeden pracownik na 3/4 etatu), a ponadto 4 pracowników na etatach administracyjnych (finanse, kolportaż, magazyn, sekretariat). Wśród grona redakcyjnego najliczniejszą grupę tworzą filolodzy polscy. Pozostali to filolodzy obcy (romanistka, slawistka, anglistka) i socjolog.

Coraz trudniej wyobrazić sobie proces wydawniczy bez użycia komputerów niemal na każdym etapie przygotowania publikacji. W ramach programu komputeryzacji Wydawnictwa w 1997 r. pierwsza grupa pracowników ukończyła kurs obsługi komputerów, sfinansowany przez Uczelnię, a następna uczęszcza nań w roku bieżącym. Zorganizowane zostało jedno stanowisko wyposażone w komputer Pentium 100, drukarkę laserową i skaner. W najbliższym czasie przewidziany jest zakup kolejnych 2 komputerów.

Warto podkreślić, że wszystkie wydawane tytuły redagujemy sami, a redaktorzy są profesjonalnymi opiekunami książki w całym cyklu jej powstawania - od przyjęcia manuskryptu do egzemplarza okazowego. Logo naszego Wydawnictwa, zamieszczane na publikacjach, jest w ocenie czytelników i księgarzy - wyrażanej podczas bezpośrednich spotkań w trakcie targów książki - gwarancją starannego opracowania merytorycznego oraz edytorskiego.

Zespół charakteryzuje się wysokimi kompetencjami zawodowymi, dużym doświadczeniem, zdobytym podczas kilkunastoletniego stażu pracy, rzetelnością i odpowiedzialnością. Każdy z jego członków ma pełną świadomość faktu, że codziennie zdaje egzamin, codziennie jest poddawany surowej, a nie zawsze obiektywnej, ocenie, od której zależy wizerunek Wydawnictwa w opinii społeczności akademickiej.