ZMIANA NAZW KIERUNKÓW STUDIÓW

19 maja Senat UŚ uchwałą nr 9 dokonał zmiany nazw niektórych kierunków studiów dostosowując je do wymagań określonych ubiegłoroczną, mocno zresztą dyskutowaną uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Z uchwały Senatu zawierającej kompletny wykaz kierunków studiów na US wybieramy te fragmenty, które mówią o zmianach:

Na Wydziale Filologicznym kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa otrzymał nazwę: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna; w miejsce dotychczasowych pięciu kierunków - filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej, rosyjskiej, słowiańskiej powstaje kierunek: filologia.

Na Wydziale Nauk Społecznych w miejsce dotychczasowego kierunku: nauki polityczne politologia.

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w miejsce dotychczasowych 4 kierunków: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne powstaje jeden kierunek: pedagogika.

Na Wydziale Techniki wszystkie trzy dotychczasowe kierunki tzn. wychowanie techniczne, informacja naukowo-techniczna i materiałoznawstwo przekształcają się w kierunek: wychowanie techniczne.

Na Wydziale Radia i Telewizji dotychczasowy kierunek: operatorstwo telewizyjno-filmowe przyjmuje nazwę: realizacja obrazu telewizyjno-filmowego, a kierunek: reżyseria telewizyjno-filmowa zmienia nazwę na reżyseria.

Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Cieszynie kierunki: pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne nazywają się łącznie pedagogiką.

Czy wszystkie te zmiany oznaczają jakąś rewolucję, zwłaszcza dla studentów wyższych lat, realizujących przecież konkretny program poszczególnych kierunków? Otóż nie, uchwała Senatu stanowi bowiem, iż nowy wykaz kierunków studiów obowiązywać będzie począwszy od 1 października 1992 roku i tylko studentów pierwszego roku. Ewentualne zmiany programowe w obrębie poszczególnych kierunków, zwłaszcza tych zmienionych czy "scalonych" będą dotyczyć tylko studentów najbliższego pierwszego roku i tych, którzy przyjdą po nich. Wydziały Uniwersytetu do końca czerwca mają przygotować projekty dotyczące specjalności w obrębie nowych kierunków i nie jest wykluczone, że w niektórych przypadkach "scaleń" dawne kierunki staną się specjalnościami.