KTO - ILE PŁACI

Zarządzeniem nr 3/92 z 20 lutego 1992 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego wprowadził następujące zasady odpłatności za studia:

Na studiach dziennych w roku akademickim 1992193 płaci się w przypadku powtarzania I roku z powodu niezadowalających wyników w nauce. Począwszy od roku akademickiego 1993/94 odpłatność w takich przypadkach będzie obejmować kolejno wyższe lata studiów i dotyczyć będzie także wznowienia studiów przez osobę, która została skreślona z listy studentów po zaliczeniu I roku studiów.

Na studiach zaocznych w roku akademickim 1992193 wprowadza się opłatę na pierwszym roku wszystkich kierunków a w następnych latach obejmować ona będzie kolejne lata wyższe.

Opłata za studia wynosi 3, 5 mln za semestr. Nauczyciele pracujący w zawodzie i studiujący zaocznie płacą o połowę mniej.