UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA - lata 2000/2001 - 2002/2003 NAZWA UCZELNI: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

L. p. Nazwa olimpiady Kierunek studiów Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów Uprawnienia do zwolnienia z egzaminu wstępnego z przedmiotu. Uwagi
Laureaci i finaliści. Zwolnieni z przedmiotu na kierunek - patrz kolumna nr 3
1. ARTYSTYCZNA wychowanie plastyczne - L+F el. c. wiedza o kulturze i sztuce ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych -
wychowanie muzyczne - L. el. c. test wiedzy o kulturze muzyczne historia i zasady muzyki -
pedagogika C-n F. el. c. - - -
animacja społeczno kulturalna L. el. c. - - -
kulturoznawstwo L +F. el. c. - - -
2. ASTRONOMICZNA fizyka 5 l. L + F. el. c. - - -
MISMP L. el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z testu z fizyki  
3. BIOLOGICZNA biologia L. el. c. F. el. c. biologia -
MISMP L. el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z testu z biologii  
psychologia F. el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F. el. c. - - -
fizyka medyczna L + F. el. c. - - -
4. CHEMICZNA chemia F. el. c. - - -
biologia L. el. c. F. el. c. chemia -
MISMP L. el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z testu z chemii  
fizyka z chemią L + F. el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F. el. c. - - -
5. EKOLOGICZNA biologia L. el. c. F. el. c. biologia -
MISMP L. el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z biologii -
pedagogika K-ce F. el. c. - - -
6. FIZYCZNA fizyka 5 l. L + F el. c. - - -
fizyka z informatyką L + F el. c. - - -
fizyka - informatyka L + F el. c. - - -
fizyka z chemią L + F el. c. - -  
fizyka medyczna L + F el. c. - - -
MISMP L el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z testu z fizyki -
7. GEOGRAFICZNA I NAUTOLOGICZNA geografia L + F el. c. - - -
geologia L + F el. c. - - -
etnologia L + F el. c. - - -
MISMP L. el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z testu z geografii -
8. HISTORYCZNA bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
MISH L el. c. - - -
historia F el. c. - - -
politologia L + F el. c. - - -
prawo L/1/el. c. - - 1 miejsce dla najlepszego laureata z woj. śląskiego
pedagogika K-ce F el. c. - - -
pedagogika C-n. F. el. c. -- -
animacja sp. kult
edukacja filoz. sp.
edukacja relig.
L. el. c. - - -
etnologia L + F. el. c. - - -
9. LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO filologia polska L + F el. c. - - -
kulturoznawstwo L + F el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L +F el. c. - - -
filologia romańska - L + F el. c. język polski -
filologia włoska - L + F el. c. język polski -
język hiszpański - L + F el. c. język polski -
filologia słowiańska L + F el. c. - - -
języki połud. słow. i zach. słowiańskie L + F el. c. - - -
MISH L el. c. - - -
psychologia F el. c. - - -
pedagogika K-ce F el. c. - - -
pedagogika C-n. F el. c. - - -
ped. wczesnoszk. z jęz. angielskim - F el. c. język polski -
animacja społ. kult. edukacja filoz. społ. edukacja relig. L el. c. - - -
10. JĘZYKA ANGIELSKIEGO filologia angielska L el. c. F el. c. język angielski -
język hiszpański L + F el. c. - - -
język rosyjski ( od podstaw ) L + F el. c. - - -
filologia słowiańska L + F el. c. - - -
jęz. połud. słow. i zach. słow. L + F el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
KJB j. angielski L el. c. - - -
KJB j. rosyjski RO L el. c. - - -
ped. wczesnoszk. z jęz. angielskim - F el. c. język angielski -
pedagogika C-n. F el. c. - - -
11. JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO filologia słowiańska jęz. połud. słow. i zach. słow. L + F el. c. - - -
12. JĘZYKA FRANCUSKIEGO filologia romańska L + F el. c. - - -
język francuski L + F el. c. - - -
język hiszpański L + F el. c. - - -
język rosyjski ( od podstaw ) L + F el. c. - - -
filologia słowiańska L + F el. c. - - -
jęz. połud. słow. i zachod. słow, L + F l. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
KJB. j. rosyjski RO L el. c. - - -
KJB j. francuski L el. c. - - -
pedagogika C-n. F el. c. - - -
13. JĘZYKA ROSYJSKIEGO filologia rosyjska L + F el. c. - - -
języki wschodniosłowiańsk L + F el. c. - - -
filologia słowiańska L + F el. c. - - -
języki połud. słow. i zach. słowiańskie L + F el. c. - - -
język hiszpański L + F el. c. - - -
KJB j. rosyjski L el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F e. lc. - - -
14. JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO filologia klasyczna L + F el. c. - - -
język hiszpański L + F el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
15. JĘZYKA NIEMIECKIEGO filologia germańska L+F el. c. - - -
kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego L + F el. c. - - -
język hiszpański L + F el. c. - - -
język rosyjski ( od podstaw ) L + F. el. c. - - -
filologia słowiańska L + F el. c. - - -
języki połud. słow. i zach. słowiańskie L + F el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el, c. - - -
KJB j. niemiecki L el. c. - - -
KJB j. rosyjski L el. c. - - -
pedagogika C-n. F. el. c. - - -
16. INFORMATYCZNA fizyka-informatyka L + F el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
pedagogika C-n. F el. c. - - -
17. MATEMATYCZNA matematyka F el. c. - - -
fizyka L + F el. c. - - -
fizyka z informatyką L + F el. c. - - -
fizyka z chemią L + F el. c. - - -
fizyka - informatyka L + F el. c. - -  
fizyka medyczna L + F el. c. - - -
MISMP L el. c. F el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z matematyki -
18. WIEDZY FILOZOFICZNEJ filozofia L + F el. c. / okręg. z woj. śląskiego - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
MISH L el. c. - - -
psychologia F el. c. - - -
pedagogika K-ce F el. c. - - -
pedagogika C-n. F el. c. - - -
animacja społ. kult. edukacja filoz. społ. edukacja religijna L el. c. - --
19. WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM historia F el. c. - - -
politologia L + F el. c. - - -
socjologia 3-l. L el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
geografia L + F el. c. - - -
geologia L + F el. c. - - -
pedagogika K - ce. F el. c. - - -
pedagogika C-n. F el. c. - - -
edukacja filoz. społ. edukacja religijna L el. c. - - 
20. WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA pedagogika K-ce F. el. c. - - 
pedagogika C-n. F el. c. - - -
animacja społ. kult. edukacja filoz. społ. edukacja religijna L el. c. - - -
historia F el. c. - - -
politologia F + L el. c. - - -
21. WIEDZY TECHNICZNEJ wychowanie techniczne F el. c. - - -
bibliotekoznawstwo L + F el. c. - - -
22. KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ W UŚ wychowanie techniczne L /5/ - - pierwszych pięciu laureatów
23 KONKURS PARLAMENTARYZM
W POLSCE
prawo L/1/el. c. - - 1 miejsce dla najlepszego laureata z woj. śląskiego
24. OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW matematyka L /3/ el. c. - - -
MISMP L. /3/ el. c. - - -
25. TURNIEJ MŁODYCH FIZYKÓW MISMP L el. c. F. el. c. kandydat otrzymuje 50 p. z testu z fizyki -
26. TURNIEJ WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI wychowanie techniczne L. + F. el. c. - - -

Objaśnienie oznakowań:
/... / - liczba uprawnionych
L. el. c. /okręg. /szkol.. -laureaci eliminacji centralnych/okręgowych/szkolnych
F. el. c. /okręg. /szkol.. -finaliści eliminacji centralnych/okręgowych/szkolnych
Przyjęcie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (okręg. lub szkol. ) można ograniczyć do 5 % limitu przyjęć z poszczególnych kierunków studiów. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. (Nie dotyczy kierunków, gdzie jest określona liczba uprawnionych olimpijczyków).