Terminy składania dokumentów oraz postępowania kwalifikacyjnego w UŚ, w roku akademickim 2000/2001

Kierunek studiów Studia dzienne Studia zaoczne i wieczorowe
termin składania dokumentów termin postępowania kwalifikacyjnego termin składania dokumentów termin postępowania kwalifikacyjnego
Biologia 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 10. 07. - 27. 07. 2000 1. 09. 2000
Chemia 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 7 - 27. 07. 2000 1 - 13. 09. 2000
Chemia - chemia środowiska 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 - -
Fizyka M
Fizyka Z
- informatyka
- medyczna
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 - -
Fizyka - informatyka - - 10 - 28. 07. 2000 od 1. 09. 2000
Matematyka 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 10 - 24. 07. 2000 25. 07. 2000
Wychowanie techniczne 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 3 - 29. 07. 2000 1 - 13. 09. 2000
Informatyka Z 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 3 - 29. 07. 2000 1 - 13. 09. 2000
Informatyka MU 3. 07. - 25. 08. 2000 od 5. 09. - 13. 09. 2000 - -
Prawo 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 27. 06. 2000 10 - 25 lipca 2000 -
Administracja Z. - - 10 - 25 lipca 2000 -
Administracja MU. - - 10 - 25 lipca 2000 -
Pedagogika 15 - 31. 05. 2000do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000 od 3. 07. 2000 5 - 28. 07. 2000 4. 09. 2000
Pedagogika MU - - 5 - 28. 07. 2000 28. 08 - 2. 09. 2000
Pedagogika Z. 15 - 31. 05. 2000do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000 od 5. 07. 2000 - -
Psychologia 15 - 31. 05. 2000do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000 od 4. 07. 2000 5 - 28. 07. 2000 1. 09. 2000
Historia 15 - 31. 05. 2000do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000 od 3. 07. 2000 od 10. 07. 2000 do wypełnienia limitu -
FilozofiaFilozofia MU
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000

do 31. 08. 2000
od 3. 07. 2000od 5. 09. 2000
10. 07. - 31. 07. 2000


-
od 5. 09. 2000-
Politologia 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 5. 07. - 11. 08. 2000 od 4. 09. 2000
Politologia MU - - 17. 07. - 31. 08. 2000 4. 09. 2000
Socjologia M. 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 - -
Socjologia Z 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 26. 06. - 7. 07. 2000 10 - 11. 07. 2000
Socjologia MU do 4. 07. 2000 od 6. 07. 2000 do 7. 07. 2000 12 - 13. 07. 2000
Geografia 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 10. 07. do 11. 08. 2000 1 - 13. 09. 2000
Geologia 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 10. 07. do 11. 08. 2000 1 - 13. 09. 2000
Geofizyka 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 - -
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 3 - 31. 07. 2000 od 1. 09. 2000
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna MU - - 1 - 11. 09. 2000 do 13. 09. 2000
Kulturoznawstwo 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 4. 07. 2000 3 - 31. 07. 2000 do 13. 09. 2000
Filologia polska 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 5 - 24. 07. 2000 7, 8. 09. 2000
Filologia polska MU - - 15. 06. - 8. 07. 2000 15. 07. 2000
Filologia:
- angielska/dz. M. i Z.
- kul. i liter. bryt. i amerykańska/dz. M.

- angielska MU
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000


10 - 31. 07. 2000
od 3. 07. 2000
1 - 2. 09. 2000
4, 5, 6. 09. 2000
-
10 - 31. 07. 2000
-
1 - 2. 09. 2000
4, 5, 6. 09. 2000
- romańska
- jęz. francuski
- jęz. hiszpański
- fil.
-włoska
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
3. 07. 2000 - -
- jęz. hiszpański - - 1 - 15. 06. 2000 od 10. 07. 2000
- romańska MU
- jęz. francuski MU
- jęz. hiszpański MU
- fil. włoska MU
do 26. 06. 2000 10 - 11. 07. 2000 - -
- romańska MU
- fil. włoska MU
- - do 31. 07. 2000 7, 8. 09. 2000
- germańska 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 - -
- germańska MU do 31. 07. 2000 od 13. 09. 2000 do 31. 07. 2000 od 12. 09. 2000
- rosyjska 15 - 31. 05. 2000do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000 od 3. 07. 2000 - -
- języki wschodnio-słowiańskie:
jęz. rosyjski i jęz. ukraiński
jęz. rosyjski i jęz. białoruski
jęz. rosyjski
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 - -
- słowiańska Z.
i języki południowosłowiańskie,
zachodniosłowiańskie
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 7. 07. 2000 - -
- słowiańska MU
i języki południowosłowiańskie,
zachodniosłowiańskie
do 20. 06. 2000 od 3. 07. 2000 - -
- klasyczna 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
3 - 14. 07. 2000 - -
Kolegium Języka Biznesu
- język angielski
- język niemiecki
- język francuski
- język rosyjski
15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
30. 06. 2000 11 - 31. 07. 2000 od 4. 09. 2000
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Z 15. 05. - 9. 06. 2000 od 29. 06. 2000 - -
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia MU do 31. 08. 2000 od 18. 09. 2000 - -
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 15. 05. - 9. 06. 2000 od 28. 06. 2000 6. 07. - 31. 07. 2000 8 - 10. 09. 2000
Reżyseria 15. 05. - 9. 06. 2000 od 29. 06. 2000 - -
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych- politologia od 3. 04 do 9. 06. 2000 ok. 26. 06. 2000 - -
Zarządzanie i marketing 15 - 31. 05. 2000
do 15. 06. 2000 dla maturzystów 2000
od 3. 07. 2000 10 - 22. 07. 2000 1. 09 - 13. 09. 2000
Zarządzanie i marketing MU do 28. 06. 2000 od 7. 07. 2000 10 - 21. 07. 2000 od 4. 09. 2000
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 15. 05. - 10. 06. 2000 od 15. 06. 2000 - -
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-
Przyrodnicze
15. 05. - 20. 06. 2000 21. 06. 2000 - -
FILIA W CIESZYNIE
Etnologia 3. 04. - 15. 06. 2000 od 3. 07. 2000 3. 04. - 3. 07. 2000 od 15. 07. 2000
Pedagogika 3. 04. - 14. 06. 2000 od 3. 07. 2000 3. 04. - 18. 07. 2000 od 28. 07. 2000
Pedagogika(ASK, EFS, ER) 3. 04. - 15. 06. 2000 od 30. 06. 2000 3. 04. - 17. 07. 2000 od 28. 07. 2000
Pedagogika 3-l. Z - - 3. 04. - 18. 07. 2000 od 28. 07. 2000
Pedagogika Z po SN - - 3. 04. - 9. 06. 2000 od 14. 06. 2000
Pedagogika 2-let. MU po licencjacie - - 3. 04. - 18. 07. 2000 od 27. 07. 2000
Wychowanie muzyczne 3. 04. - 15. 06. 2000 29. 06. 2000 sprawdzian
3 - 4. 07. 2000 egzamin
5-let. 3. 04. - 21. 06. 2000 5-let. od 5. 07. 2000
Wychowanie plastyczne 3. 04. - 15. 06. 2000 29 - 30. 06. 2000 spraw.
3 - 4. 07. 2000 egzamin
5-let. 3. 04 - 3. 07. 2000 5-let. od 10. 07. 2000