WAŻNE TERMINY

Termin składania dokumentów na STUDIA DZIENNE:

w Katowicach:

 • maturzyści z lat ubiegłych od 15 maja do 31 maja 2000 r.
 • maturzyści z roku 2000 do 15 czerwca 2000 r.
 • na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne do 10 czerwca 2000,
 • na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze do 20 czerwca 2000 r.
 • do Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych od kwietnia do 9 czerwca 2000. (dokumenty należy składać do sekretariatu MSzNP, ul. Bankowa 11)

Na kierunki gdzie obowiązuje sprawdzian praktyczny:

 • od 15 maja do 9 czerwca 2000 r.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji na STUDIA DZIENNE:

w Katowicach

 • do Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych - ok. 26 czerwca 2000 r.
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne - 15 - 17. 06. 2000 r.
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - 21. 06. 2000 r.
 • na Wydz. Radia i Telewizji sprawdzian praktyczny rozpocznie się od 28. 06. 2000r.
 • na kierunek - prawo - od 27 czerwca 2000 r.
 • na Kolegium Języka Biznesu - od 30 czerwca 2000
 • na pozostałe kierunki: od 3 lipca do 14 lipca 2000 r.
Ogłoszenie listy przyjętych na studia dzienne do 17 lipca 2000 r.
(nie dotyczy dziennych studiów uzupełniających).

Na kierunek informatyka (policencjackie studia dla absolwentów Informatyki) od 3 lipca do 25 sierpnia 2000 r. Ogłoszenie listy przyjętych do 15 września 2000 r. (dokumenty należy składać na Wydziale Techniki w Sosnowcu).

W przypadku II-go naboru na studia dzienne - termin składania dokumentów od 1 do 11 sierpnia 2000 r.
Ogłoszenie listy przyjętych do 15 września 2000 r.

Dokumenty na studia dzienne (za wyjątkiem dziennych studiów magisterskich uzupełniających) przyjmuje Dział Nauczania Uniwersytetu Śląskiego. Dokumenty na MISH oraz na MISMP przyjmują sekretariaty tychże jednostek.

Dokumenty na studia zaoczne i wieczorowe (magisterskie, zawodowe, magisterskie uzupełniające) oraz na studia dzienne magisterskie uzupełniające (dz. MU) przyjmują Wydziały prowadzące dany kierunek.