ZESPÓŁ REDAKCYJNY I TRZON AUTORÓW PISMA

ZESPÓŁ REDAKCYJNY I TRZON AUTORÓW PISMA STANOWIĄ:

Stanisław Barańczak (Foto: M. Kubik)Stanisław Barańczak (ur. 1946) - poeta, eseista, tłumacz, profesor Harvard University (USA);
Stanisław Barańczak (Foto: M. Kubik)
Ewa Bieńkowska (ur. 1943) - zamieszkała we Francji autorka książek o Nietzschem, Wagnerze, Wenecji, filozof kultury europejskiej XIX i XX wieku;
Josif Brodski (Foto: M. Kubik)Josif Brodski (1940-1996) - poeta rosyjski i amerykański, laureat Nagrody Nobla 1987. Skazany na zesłanie za "pasożytnictwo", od 1972 poza ZSRR, mieszkał w USA. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów na całym świecie, w tym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Josif Brodski (Foto: M. Kubik)
Paweł Hertz, Wojciech Karpiński. Warszawa 1997 r. (Foto: M. Kubik)Wojciech Karpiński (ur. 1943) - pisarz, autor książek o Józefie Czapskim, van Goghu, dorobku kulturalnym polskiej emigracji, zatrudniony we Francuskiej Akademii Nauk w Paryżu;
Paweł Hertz, Wojciech Karpiński. Warszawa 1997 r.
(Foto: M. Kubik)
Petr Král - czeski znawca kina, malarstwa i literatury XX wieku, zatrudniony w Centre Pompidou w Paryżu i w Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej w Pradze;
Ewa Kuryluk (ur. 1946)- malarka, krytyk sztuki i powieściopisarka, obecnie mieszka w Paryżu;
Roberto Salvadori (Foto: M. Kubik)Roberto Salvadori (ur. 1943) - włoski wydawca, autor książek filozoficznych oraz szkiców o korzeniach sztuki nowoczesnej i poczytnych portretów miast ogłaszanych w prasie włoskiej i polskiej, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (italianistyka);
Roberto Salvadori (Foto: M. Kubik)
Tomas Venclova (ur. 1937) - najwybitniejszy żyjący poeta litewski. W 1978 roku pozbawiony obywatelstwa ZSRR, wyjechał do USA, profesor Yale University (USA);
Adam Zagajewski (ur. 1945) - poeta, wykładowca Houston University (USA), przez wiele lat mieszkający w Paryżu, obecnie w Krakowie;
Gustaw Herling – Grudziński, Barbara Toruńczyk, Włodzimierz Bolecki, Marek Zagańczyk. Warszawa, 1.06.1994 r. (Foto: M. Kubik)Marek Zagańczyk (ur. 1967) - sekretarz redakcji ZL, uczy w warszawskiej Akademii Teatralnej. Autor książki Krajobrazy i portrety (wyd. Słowo Obraz/Terytoria)Gustaw Herling – Grudziński, Barbara Toruńczyk, Włodzimierz Bolecki, Marek Zagańczyk. Warszawa, 1.06.1994 r.
(Foto: M. Kubik)
Redaktorem naczelnym, założycielem pisma i jego serii książkowej jest Barbara Toruńczyk.

* * *


W "ZESZYTACH LITERACKICH" BYLI I SĄ OBECNI M.IN.:

Maria i Kazimierz Brandysowie. Paryż, wrzesień 1997 r. (Foto: M. Kubik)Kazimierz Brandys (1916-2000) - prozaik, eseista. Od 1982 r. mieszkał w Paryżu. W ZL od nr 1/1983.
Maria i Kazimierz Brandysowie. Paryż, wrzesień 1997 r.
(Foto: M. Kubik)
Francesco M. Cataluccio (ur. 1955) - tłumacz, wydawca Gombrowicza, Herlinga-Grudzińskiego, Huellego, Kapuścińskiego i Schulza, redaktor w mediolańskim wydawnictwie Bruno Mondadori Editore. W Polsce opublikował: Gombrowicz filozof (Wyd. Znak, Kraków 1991).
Józef Czapski (1896-1993) -artysta malarz, autor wielotomowego dziennika. Współzałożyciekl i współpracownik paryskiej "Kultury". W ZL od nr 1/1983.
Timothy Garton Ash (ur. 1955) - historyk angielski, wykładowca Oxford University.
Witold Gombrowicz (rys.: K. Jung)Witold Gombrowicz (1904-1969) - pisarz. Po wojnie mieszkał na emigracji w Argentynie, Niemczech i Francji. Jego twórczość na Zachodzie popularyzował K.A. Jeleński. W ZL od nr 21/1988.
Witold Gombrowicz (rys.: K. Jung)
Julia Hartwig  (Foto: M. Kubik)Julia Hartwig (ur. 1921) - poetka, autorka biografii. W ZL od nr 15/1986.
Julia Hartwig (Foto: M. Kubik)
Seamus Heaney (ur. 1939) - poeta irlandzki, laureat Literackiej Nagrody Nobla (1995)
Zbigniew Herbert (1924-1998) - poeta, eseista. W ZL od nr 21/1988.
Paweł Hertz (1918-2001) - poeta, eseista, edytor. W ZL od nr 39/1992.
Konstanty A. Jeleński (1922-1987) - edytor, publicysta, krytyk literacki, tłumacz. W ZL od nr 15/1986.
Leszek Kołakowski (ur.1927) - filozof, publicysta. Wykładowca Oxford University. W ZL od nr 2/1983.
Jan Kott (1914-2001) - wybitny teatrolog, historyk literatury, edytor i pisarz. W ZL od nr 2/1983.
Ryszard Krynicki (ur. 1943) - poeta, eseista. Założyciel wydawnictwa "a5". W ZL od nr 5/1984.
Milan Kundera (ur. 1929) - pisarz czeski, od lat na emigracji. Wykładowca uniwersytetów francuskich.
Jan Lebenstein (1930-1999) - artysta malarz. Ilustrator dzieł Wata, Herlinga - Grudzińskiego i Orwella. Jego autorstwa jest m.in. znak graficzny "Zeszytów Literackich". W ZL od nr 1/1983.
James Merrill (1926-1995) - poeta amerykański, laureat nagrody Pulitzera i (dwukrotnie) National Book Award. Opublikował 14 tomów wierszy, także powieści, sztuki, eseje i pamiętnik A Different Person (1993)
Adam Michnik (ur. 1946) - eseista, publicysta. W PRL-u działacz opozycji demokratycznej, od momentu powstania redaktor naczelny "Gazety Wyborczej".
Czesław Miłosz   (Foto: M. Kubik)Czesław Miłosz (ur. 1911) - poeta, eseista. Laureat Literackiej Nagrody Nobla (1980). W ZL od nr 2/1983.
Czesław Miłosz (Foto: M. Kubik)
Jerzy Stempowski (ok. 1960) (Foto: Archiwum ''ZL'')Jerzy Stempowski (1893-1969) - eseista, krytyk literacki, epistolograf. W ZL od nr 15/1986.
Jerzy Stempowski (ok. 1960) (Foto: Archiwum "ZL")
Aleksander Wat (1900-1967) - poeta, prozaik, autor sztuk scenicznych, tłumacz. Od 1959 roku mieszkał na stałe we Francji. W ZL od nr 4/1983.
Jacek Woźniakowski (ur. 1920) - historyk sztuki, eseista, publicysta (m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i wydawca. W ZL od nr 17/1987.