IV OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE "EDUKACJA 2002"

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS organizują czwartą edycję Ogólnopolskich Prezentacji EDUKACJA 2002, które odbędą się w dniach 26-28 lutego 2002 roku w Katowicach na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej SPODEK.

Impreza adresowana jest do młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni, którzy zainteresowani są możliwościami dalszego kształcenia w Polsce. Głównym celem projektu jest prezentacja ofert edukacyjnych państwowych i prywatnych szkół wyższych, szkół językowych i innych placówek edukacyjnych. Ponadto w ramach imprezy zaprezentują się różnego rodzaju instytucje wspierające edukację, wydawnictwa naukowe, banki. Dodatkowo w programie znajdą się wykłady i prezentacje dotyczące edukacji.

Patronat na imprezą objęli:

  • Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrott
  • Wojewoda Katowicki
  • Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
  • Śląski Kurator Oświaty
  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Ubiegłoroczna edycja Prezentacji cieszyła się rekordowym zainteresowaniem młodych ludzi z Województwa Śląskiego, którzy w ciągu trzech dni targowych odwiedzili nas w liczbie ponad 20 000, mogąc zapoznać się z polską ofertę edukacyjną i potwierdzając potrzebę realizacji tego typu przedsięwzięć na rzecz młodych mieszkańców naszego regionu.

Uczestnictwo w Prezentacjach EDUKACJA 2002 stwarza okazję do przedstawienia swojej oferty i nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą - przyszłymi studentami.

ALICJA SYGUŁA Koordynator Projektu