TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA STUDIA DZIENNE

Dokumenty na studia dzienne należy składać w Katowicach - w Rektoracie, ul. Bankowa 12 w Dziele Nauczania, w terminie od 13-29.05.2002 r. maturzyści z lat ubiegłych; do 14.06.2002 maturzyści z roku 2002.

Dokumenty do Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze oraz na Wydział Teologiczny - należy składać w sekretariatach tychże jednostek, w terminach:

  • do Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych: 8.04. - 07.06.2002 r.
  • na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne:
    13.05.-12.06.2002 r.
  • na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze: 20.05.-19.06.2002 r.
  • na Wydział Teologiczny: 13.-29.05.2002 r. maturzyści z lat ubiegłych; do 14.06.2002 r. maturzyści z roku 2002 r.

Na studia zaoczne i wieczorowe oraz dzienne magisterskie uzupełniające dokumenty przyjmują wydziały prowadzące dany kierunek studiów. Terminy składania dokumentów zostaną ustalone przez Wydziały do końca marca 2002 r.

Dokumenty na wszystkie kierunki (dzienne, zaoczne i wieczorowe) Filii UŚ w Cieszynie należy składać w Filii w Cieszynie, ul. Bielska 62.

Na studia dzienne, kierunki:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika w terminie: 06.05.-15.06.2002 r.
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka w terminie: 07.05.-18.06.2002 r.
  • etnologia, pedagogika: edukacja filozoficzno-społeczna i religijna w terminie: 13.05.-28.06.2002 r.
  • pedagogika i pedagogika: animacja społeczno-kulturalna w terminie: 13.05.-22.06.2002 r.