KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2002/2003:

Szczegółowe zasady kwalifikacji znajdują się na stronie Działu Naucznia.