AKT EREKCYJNY

logo UŚ

Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legibus denique idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus

Praw sługami urzędnicy, praw tłumaczami sędziowie (prawnicy), praw dlatego zatem wszyscy jesteśmy sługami, żebyśmy byli wolni

Cyceron, Mowa w obronie Kluencjusza

AKT EREKCYJNY

Działo się to roku od Narodzenia Bożego Dwutysięcznego pierwszego, od założenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach trzydziestego czwartego, gdy Rektorem Uniwersytetu był prof. dr hab. Tadeusz Sławek, a Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek.

Tymi słowy oznajmujemy wobec wszystkich, kto je zoczy lub czytane słyszeć będzie, żeśmy — uwzględniwszy mnogie potrzeby, czyniąc zadość woli ogółu, chcąc aby ku poprawie i podniesieniu być mogło — nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji budować, z przyzwolenia Prześwietnego Senatu Uniwersytetu Śląskiego oraz Wysokiej Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Pragnieniem wszystkich jest, by obiekt Wydziału Prawa i Administracji, którego żacy dzisiejsi i potomni mają wolnie i spokojnie używać i ku pożytkowi Uniwersytetu obracać, w przyszłości dobrze służył w wypełnianiu jego Misji, kształceniu młodzieży akademickiej, prowadzeniu badań naukowych oraz promowaniu najwyższych wartości moralnych.

Dla pamięci przyszłych pokoleń — w obecności Senatu Uczelni, Profesorów i studentów oraz zaproszonych gości — wmurowano ten Akt Erekcyjny gmachu Wydziału Prawa i Administracji.

A przy tym uroczystym akcie zapoczątkowującym powstanie nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach byli opatrzni mężowie: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego —prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego — prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Prezydent Miasta Katowice — Piotr Uszok i inni ludzie wiarygodni i czcigodni. A dla lepszej wiadomości i świadectwa kazaliśmy to zapisać.

Quod felix faustum fortunatumque sit

Prezydent Miasta
Katowice
Piotr Uszok
Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji
prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Dan w Katowicach, 26 czerwca Ad 2001