GMACH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UŚ

 • Inwestor: Uniwersytet Śląski
 • Inwestycja: budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ
 • Lokalizacja:
  Wydziału Prawa i Administracji UŚ zlokalizowany jest w centrum Katowic w południowej części kampusu uniwersyteckiego: od południa sąsiaduje z rzeką Rawą, od północy sąsiaduje z hotelem „Warszawa”, z zachodu sąsiaduje z terenami dawnego lodowiska „Torkat”, od wschodu sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym „Gwiazdy”.
 • Dane techniczne obiektu:
  powierzchnia zabudowy: 4.408, 50 m²,
  powierzchnia użytkowa: 15 774, 50 m²,
  powierzchnia całkowita: 20 048, 00 m²,
  kubatura: 79 119, 80 m³,
  liczba kondygnacji: 5.
 • Rozkład użytkowy obiektu:
  pomieszczenia katedr: 1504,50 m²,
  pomieszczenia dydaktyczne: 3202 m²,
  pomieszczenia biblioteki wydziałowej: 1638, 10 m²,
  pracownie: 137 m²,
  pomieszczenia samorządu studenckiego, organizacji młodzieżowych, klubów: 335, 60 m²,
  pomieszczenia techniczne: 994, 50 m²,
  garaże – parkingi podziemne – 2185, 90 m²,
  pomieszczenia administracji: 473, 40 m²,
  ciągi komunikacyjne: 4391, 40 m².
 • Charakterystyka obiektu: obiekt zaprojektowano w rzucie na połowie koła o wymiarach modularnych 83,20 m x 61, 00 m jako pięciokondygnacyjny, budynek podzielono na cztery samodzielne segmenty,
  obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej w układzie ramowym, słupowo-ryglowym ze ścianami usztywniającymi, wzmocnienie podłoża pod budynkiem – kolumny kamienne, stropy, klatki schodowe – monolityczne.
  elewacje:
  ściany kurtynowe aluminiowe z wypełnieniem z blach aluminiowych malowanych proszkowo,
  ściany aluminiowe kurtynowe-przeszklone,
  elewacje częściowo z tynku mineralnego.
  instalacje:
  -wodno-kanalizacyjne,
  klimatyzacyjne, wentylacyjne,
  centralnego ogrzewania,
  elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe,
  sygnalizacyjno-alarmowe, informatyczne,
  systemu sterowania i monitoringu.
 • Dane techniczne terenu:
  powierzchnia całkowita: 21 911 m²,
  powierzchnia zabudowa 4408, 50 m²,
  powierzchnia dróg dojazdowych: 5159, 00 m²,
  powierzchnia parkingów: 2187 m²,
  powierzchnia chodników: 3724 m²,
  powierzchnia zieleni: 6432, 50 m².
Nowy Budynek Wydziału Prawa - elewacja tylna

(opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Mostostalu Kraków S.A.)