Organizatorzy konkursu na reportaż

Organizatorem konkursu jest „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bankowej 12.

 

Dodatkowych informacji związanych ze składaniem prac konkursowych udziela Koordynator Konkursu – Agnieszka Sikora

tel.: +48 32 3591964

e-mail: gazeta@us.edu.pl