Jury

Jury Konkursu na reportaż im. Maćka Chowanioka:

  • prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą - przewodnicząca jury
  • prof. UŚ dr hab. Barbara Gutkowska, Wydział Filologiczny UŚ
  • dr hab. Artur Rejter, Wydział Filologiczny UŚ
  • prof. dr hab. Dariusz Rott, Wydział Filologiczny UŚ
  • dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Wydział Nauk Społecznych UŚ
  • dr Tomasz Słupik, Wydział Nauk Społecznych UŚ
  • dr Anna Mielczarek, Wydział Nauk Społecznych UŚ
  • dr Agnieszka Sikora, Gazeta Uniwersytecka UŚ