KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2001/2002:

Szczegółowe zasady kwalifikacji znajdują się na stronie Działu Naucznia.