TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA STUDIA DZIENNE

Dokumenty na studia dzienne należy składać w Katowicach - w Rektoracie, ul. Bankowa 12 w Dziele Nauczania, w terminie od 14-31.05.2001 maturzyści z lat ubiegłych; do 13.06.2001 maturzyści z roku 2001.

Dokumenty do Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - należy składać w sekretariatach tychże jednostek, w terminach:

  • do Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych: do 8.06.2001.
  • na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne:
    14.05.-13.06.2001.
  • na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze: 21.05.-19.06.2001.

Na studia zaoczne i wieczorowe oraz dzienne magisterskie uzupełniające dokumenty przyjmują wydziały prowadzące dany kierunek. Terminy składania dokumentów zostaną ustalone przez Wydziały do końca marca 2001 r.

Dokumenty na wszystkie kierunki (dzienne, zaoczne i wieczorowe) Filii UŚ w Cieszynie należy składać w Filii w Cieszynie, ul. Bielska 62. Na studia dzienne w terminie od 11-30.05.2001 maturzyści z lat ubiegłych; do 13.06.2001 maturzyści z roku 2001. Terminy składania dokumentów na studia zaoczne i wieczorowe zostaną ustalone przez Wydział do końca marca 2001 roku.

Ogłoszenie listy przyjętych na studia dzienne nastąpi do 16 lipca 2001 roku (nie dotyczy dziennych magisterskich studiów uzupełniających). Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie ustalony przez Wydziały do końca marca 2001 roku.

W przypadku II-go naboru na studia dzienne - termin składania dokumentów: od 1 do 14 sierpnia 2001 r. Ogłoszenie listy przyjętych do 14 września 2001 r.

Ogłoszenie listy przyjętych na studia zaoczne i wieczorowe oraz na studia dzienne magisterskie uzupełniające nastąpi do 14 września 2001 roku. Dla kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (MU) termin ten mija 21 września 2001 roku. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie ustalony przez Wydziały do końca marca 2001 roku.

W przypadku II-go naboru na studia zaoczne, wieczorowe lub dzienne magisterskie uzupełniające - termin składania dokumentów mija z dniem 21 września 2001 roku. Ogłoszenie listy przyjętych do 28 września 2001 roku.