PREZENTACJE: MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działa jako jednostka wspólna Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Katolickiego w Louvain w Belgii, Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux (IEP) oraz katowickiej uczelni.

System nauki prowadzony jest według programu pedagogicznego francuskiego z niewielkimi odniesieniami do polskiej rzeczywistości politycznej, historycznej i społecznej. Nauka trwa 3 lata, zdawać można do szkoły dopiero po 2 lub 3 roku dowolnych studiów albo po ukończeniu trzyletniego kolegium nauczycielskiego lub innych kierunków.

Warunkiem podstawowym jest dobra znajomość języka francuskiego /egzamin wstępny odbywa się w tym języku/ jak i dobra orientacja w historii ostatnich dwóch wieków oraz aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom magistra nauk politycznych i społecznych wydany w dwóch językach: polskim i francuskim.

W szkole pracują stale zarówno Polacy jak i Francuzi. Ci ostatni prowadzą zajęcia w dwóch formach : część wykładów kursowych odbywa się w przeważnie tygodniowych ciągach, kiedy zawieszane są wszystkie inne zajęcia i tylko jeden przedmiot jest wykładany przez kilka godzin dziennie. Dotyczy to przedmiotów prowadzonych przez uczonych francuskich. Druga formuła polega na stałych konferencjach metodycznych prowadzonych przez przebywających w Polsce Francuzów. Jest to rodzaj ćwiczeń odbywających się przez wszystkie lata z następujących dziedzin : nauk politycznych i administracji publicznej, ekonomii, języka francuskiego / ale nie w sensie ściśle lingwistycznym/, języka obcego - angielskiego oraz kultury ogólnej. Ta ostatnia nazwa może zmylić nieco co do istoty przedmiotu, nie jest to bynajmniej savoir vivre. Najwięcej wspólnego ma to z retoryką, są to ćwiczenia mające na celu przygotowanie studenta do biegłego wypowiadania się w ściśle określonym czasie (około 10 min) na dowolnie zadany przez prowadzącego temat. W oparciu o niego ma przedstawić systematyczną i dobrze uargumentowaną wypowiedź, po której może się spodziewać pytań na dowolny, związany z nią lub nie, temat. Uczy to zarówno zwięzłych jak i "na temat" wypowiedzi, obrony swoich tez oraz szukania argumentów na poparcie swojego zdania. Kto nie docenia wagi tej umiejętności proszony jest o wysłuchanie choćby jednej transmisji z obrad polskiego parlamentu.

Wiedza ta jest weryfikowana każdego roku poprzez tzw. Grand Oral, który odbywa się na podobnej zasadzie przed międzynarodową komisją. Podobny egzamin kończy także studia, daje ona okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie wykładów wiedzy z różnych dziedzin.

Wykłady proponowane na uczelni dotyczą historii, prawa, ekonomii, socjologii, politologii, finansów publicznych, strategii przedsiębiorstw, informatyki, oraz stosunków międzynarodowych, w sumie ok. 40 egzaminów, przeważnie w języku francuskim.

Student jest też zobowiązany do napisania pracy magisterskiej i udziału w wybranym seminarium, a także do odbycia praktyki w administracji państwowej lub firmach prywatnych.

Szkoła dysponuje własną biblioteką w zbiorach której znajdują się dzieła francuskie i polskie, a także spory katalog prasy specjalistycznej francuskiej. Do dyspozycji są także komputery.

Niewielka liczba studentów sprzyja bardzo efektywnej pracy i zmusza do nieustannego wysiłku, także wykładowcy, szczególnie goście francuscy, zachęcają do stawiania pytań i wychodzenia z roli biernego słuchacza.

Informacje o szkole dostępne są w Internecie zarówno pod adresem Uniwersytetu Śląskiego http://www.us.edu.pl jak i IEP-u w Bordeaux http://www.iep.u-bordeaux.fr , niestety i u nas i we Francji nie wszystkie zamieszczone tam informacje są aktualne.

Szkoła przeszła już weryfikacje pierwszych promocji i odniosła sukces. Jej działalność jest znaczącym przykładem tak pozytywnie rozwijającej się międzynarodowej współpracy Uniwersytetu Śląskiego.