http://www.wolanowski.com

W 2001 roku powstała strona internetowa Lucjana Wolanowskiego. Założyliśmy ją w przekonaniu, że pokazanie dorobku i historii pracy pisarza może być skromnym tylko i jednym z wielu wyrazów wdzięczności za jego kilkadziesiąt lat pracy reporterskiej, za książki, które poznaje kolejne już pokolenie adeptów dziennikarstwa, za jego wrażliwy zmysł obserwatora i kronikarza dziejów najnowszych. Sam jej Bohater był świadom, że internet zrewolucjonizował przekaz informacji, zmieniając reguły dziennikarskiego zawodu, ułatwiając to wszystko, co w czasach jego największej aktywności zawodowej wymagało często wysiłku i wytężonej pracy.

Chcemy zachować dla obecnych i przyszłych badaczy, z Polski i nie tylko, to wszystko, co wiąże się z działalnością i pracą Lucjana Wolanowskiego. Będziemy wdzięczni za informację o wszelkich związanych z nim i dotyczących go materiałach rękopiśmiennych, tekstowych, fotograficznych, audiowizualnych i innych, które moglibyśmy - po skopiowaniu i obróbce komputerowej - umieścić w jego archiwum na stronie internetowej. Pokazać osobowość człowieka i zachować świadectwo jego dzieła, byłoby może tym, co on sam uważał za ważną cechę swojego zawodu - pamięcią dla dzielności i uwagą dla kunsztu.

* * *

Szczególne podziękowania za okazaną życzliwość i pomoc w przygotowaniu materiału zechcą przyjąć: pp. Elżbieta Wassongowa, Maria i Jacek Woźniakowscy, Marta Stebnicka, Joanna Makólska - Kowalska, Ludwik Jerzy Kern, Maria (Inka) Braunstein.

M.K.

Warszawa, 2 kwietnia 2006 r.