Pożegnanie

W imieniu polskiej społeczności naukowej i akademickiej
z głębokim żalem i najwyższym szacunkiem
żegnamy

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

a dla nas także Księdza Profesora

KAROLA WOJTYŁĘ

Zachowamy Go w sercu i pamięci za naukę i słowo skierowane ku najgłębszym potrzebom człowieka, za to, co uczynił dla wolności myśli i dążenia ku prawdzie, za wszystkie dary, z których czerpiemy jako ludzie, pracownicy nauki i Polacy.

"Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie." (Łk 12,48) A zatem uczeni, właśnie dlatego, że "wiedzą więcej", winni również "więcej służyć'' Wolność w prowadzeniu badań naukowych daje im dostęp do specjalistycznej wiedzy, a zarazem nakłada na nich obowiązek wykorzystywania owej wiedzy w sposób mądry, dla dobra całej rodziny ludzkiej.

Jan Paweł II

Ukochany Pasterzu, Twoja nauka pozostanie dla nas drogowskazem

Minister Nauki i Informatyzacji
Michał Kieiber

Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Mirosław Sawicki

Prezes Polskiej Akademii Nauk
Andrzej B. Legocki

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Franciszek Ziejka

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Andrzej Białas

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Przewodniczący Rady Nauki
Michał Szulczewski

Przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych
Zbigniew Śmieszek