Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? "Paul Gauguin

Polska, Poznań

Zespół Folklorystyczny "Cepelia Poznań"

Zespół Folklorystyczny "Cepelia - Poznań" powstał w styczniu 1962 roku. Od początku działał przy Spółdzielni "Rytosztuka" jako jeden z zespołów CZSRLiA "Cepelia" w Warszawie, następnie przy Estradzie Poznańskiej, a obecnie jest pod opieką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. W 2001 roku Zespół nawiązał współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Został powołany do kultywowania tradycji muzyczno-wokalnych swego regionu - Wielkopolski (tańce i przyśpiewki szamotulskie, biskupiańskie, z Dąbrówki Wlkp., Bambrów - mieszkańców dawnych wsi miasta Poznania). W ciągu wielu lat repertuar rozszerzył się i obecnie Cepelia prezentuje również tańce i przyśpiewki innych regionów kraju. Obok poloneza, mazura, krakowiaka, oberka i kujawiaka zespół przedstawia opracowania artystyczne przyśpiewek i tańców z regionów: łowickiego, lubelskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, i innych.

Ponad 1000 koncertów w Polsce i za granicą, wielotysięczna publiczność, występy i nagrania telewizyjne, radiowe oraz dwie kasety magnetofonowe to krótka charakterystyka działalności "Cepelii - Poznań". W 1993 roku na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zespół zrealizował film o folklorze wielkopolskim (wersja telewizyjna i na kasetach video) pod tytułem "Wiwatem po Wielkopolsce". Za działalność artystyczną Zespół Folklorystyczny "Cepelia Poznań" otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, medal "Polonii", honorową odznakę miasta i województwa poznańskiego, oraz Honorowy Dyplom Uznania za zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej za granicą od Ministra Spraw Zagranicznych. Do osiągnięć artystycznych należy także zajęcie pierwszego i drugiego miejsca na ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych w Krakowie oraz pierwszego miejsca w Przeglądzie Wojewódzkim w Poznaniu.

www.folklor.pl

Polska
Polska
Polska
Polska