Olech Czesław, Profesor w Instytucie Matematycznym PAN

WydanieArtykuł
nr 2 (91) Listopad 2001OCENA OSIĄGNIĘĆ PROFESORA ANDRZEJA LASOTY