Okładka Gazety Uniwersyteckiej

Wydanie bieżące specjalne 2019

Pobierz PDF

Zobacz także

Ocena pracowników jako kluczowy proces w polityce kadrowej uczelni
Ocena okresowa przeprowadzana w organizacji, jedno z najważniejszych narzędzi polityki kadrowej, zwykle budzi wiele emocji – zarówno wśród pracowników, jak i przełożonych. Jest ona stresująca dla obu stron.
Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim
Jedną z najpoważniejszych zmian, jakie niesie ze sobą reforma szkolnictwa wyższego oparta na tzw. Ustawie 2.0, jest nowy model kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. W środowisku akademickim w Polsce od dawna toczą się dyskusje na temat wad obecnego systemu kształcenia na studiach doktoranckich.