Okładka Gazety Uniwersyteckiej
POLECAMY W NUMERZE

Nowy organ uczelni

Wydanie bieżące nr 6 (266) marzec 2019

Pobierz PDF

Zobacz także

Umiędzynarodowienie ma wiele twarzy
Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki to jedno z największych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami. W 2005 roku mieliśmy w Polsce niecałe 10 tys. studentów zagranicznych, dzisiaj jest więc ponad 7 razy więcej.
Walka z nowotworami
Nanomedycyna jest dyscypliną z natury interdyscyplinarną.