Okładka Gazety Uniwersyteckiej

Wydanie bieżące nr 1 (261) październik 2018

Pobierz PDF

Zobacz także

Przy wspólnym wysiłku jesteśmy w stanie sprostać nowym wyzwaniom
1 sierpnia 2018 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną konstytucją dla nauki. Wchodzi ona w życie 1 października br. Oznacza to konieczność przystosowania polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Śląskiego, do zmieniającej się sytuacji prawnej.
Pluskwiaki online
Jedne znajdują się na szpilkach entomologicznych w specjalnych gablotach, inne – w postaci preparatów mikroskopowych lub inkluzji – w bursztynie. Ponad 70 tys. pluskwiaków (Hemiptera), bo o nich mowa, tworzy bogatą kolekcję gromadzoną od 50 lat przez naukowców z Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego.