Wydanie bieżące nr 7 (237) kwiecień 2016

Pobierz PDF

Zobacz także

Instytut z historią
Okazją do rozmowy jest Krajowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii, która odbędzie 15 i 16 kwietnia, a jej gospodarzem będzie Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego.
Konsultacja z otoczeniem
Rada programowo-biznesowa, rada interesariuszy, rada biznesu – to terminy funkcjonujące zamiennie na określenie gremium, którego zadaniem jest przede wszystkim opiniowanie działalności uczelni w zakresie kształcenia, ale także w zakresie prowadzenia badań, rozwoju infrastruktury czy innych działań statutowych.