Okładka Gazety Uniwersyteckiej

Wydanie bieżące nr 1 (241) październik 2016

Pobierz PDF

Zobacz także

Uniwersytet przyjazny
Gdy osiem lat temu prof. Wiesław Banyś przejmował uniwersyteckie stery z rąk prof. Janusza Janeczka, powiedział, że ta zmiana warty nie pociąga za sobą zmiany wartości, które wyznają, pielęgnują i rozwijają.
Sztuka kompromisu
Zainteresowania badawcze dr Anety Borowik są bardzo rozległe i wciąż ewoluują, zdecydowanie jednak ogniskują się wokół architektury XIX i XX wieku. Swoją pracę naukową badaczka zapoczątkowała dysertacją doktorską pt. Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji w XIX i XX w.