Wydanie bieżące nr 1 (221) październik 2014

Pobierz PDF

Zobacz także

Tworzymy nowe
Zarówno minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, jak i Pan Rektor, zapewniacie w publicznych wypowiedziach, że nie ma kryzysu humanistyki, a jednak środowisko akademickie wciąż mocno akcentuje, że taki kryzys jest.